Než zazní zvony svatební

V období před svatebním veselí se toho musí mnoho stihnout. Všechno vlastně začne tisknutím oznámení a rozesláním svatebním hostům. A pak se začne sepisovat seznam, co všechno je třeba koupit, objednat, zajistit, napéct, připravit a zorganizovat. Ti dva šťastní spolu plánují společný život, který bude symbolizovat uzavřený kruh snubních prstenů.

Nádhera z bílého zlata

Zůstává úkolem vybrat a zakoupit snubní prsteny, což je úkol velmi krásný, ale také velmi těžký. Vybírejte z takového velkého množství druhů, s překrásnými ozdobami, rytinami, zdobením… Ale z bílého zlata jsou vážně nejkrásnější, alespoň v tom se mladí prozatím shodnou. A než tu nádheru uvidí i ostatní, uplyne velká doba příprav a těšení. Obřadem jedna etapa končí a cosi nového, krásného začíná.